BMXTrofee-West Competitie

Kalender

Data 2023
zo 19 mrtBWC - 1: Zwanenburg
zo 14 meiBWC - 2: Barendrecht
zo 28 meiBWC - 3: Heiloo
zo 04 junBWC - 4: Uithoorn
zo 03 sepBWC - 5: Oud-Beijerland
zo 01 oktBWC - 6: Baarn
zo 05 novBWC - 7: Velsen-noord

BMXTrofee West Competitie 2023

Voor de BMXTrofee West Competitie (ZH, NH, Utr) worden in totaal 7 wedstrijden gereden.
Iedereen met minimaal een Start licentie mag deelnemen.
Zie voor volledige informatie het Wedstrijdreglement West 2023. (WRW2023)

Het WRW zal in alle gevallen leidend zijn, indien er verschillen zijn met de tekst hieronder.

Publicatie van alle voor de rijders relevante wedstrijdgegevens, zoals wedstrijdindeling, manche indeling, kwalificatie finale en finale indelingen en uitslagen worden gepubliceerd op BMX Nederland.
https://bmxnederland.nl/home

Abonnementen

Aanmelding via een abonnement.

Vanaf 1 maart 2023 kunnen abonnementen worden aangevraagd.
Abonnementen kunnen tot een week voor aanvang eerste wedstrijddag aangevraagd worden via Internet (bmxwest.nl).
De betaling dient per bankovermaking te geschieden.
De betaling moet voor donderdag vóór de eerste wedstrijd zijn ontvangen.
De aanvrager zal na ontvangst van zijn betaling als abonnementhouder in het wedstrijd bestand worden opgenomen.
Abonnementhouders geven ook aan in welke klasse zij willen rijden (als men meerdere abonnementen heeft): eigen, cruiser en/of open klasse.

Een abonnement aanvrager dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU wedstrijdlicentie en een BMX stuurbordnummer.
Tussen het toewijzen van een stuurbordnummer door de KNWU en het opgenomen worden in het BMX West bestand kunnen een aantal dagen verschil zitten.
Vraag dus tijdig een licentie en een stuurbordnummer aaan via MijnKNWU.

Abonnementenhouders schrijven zich in bij elke wedstrijd door middel van hun licentie.

Een abonnementhouder, die op de wedstrijddag aan een klasse wil deelnemen, waarvoor hij geen abonnement heeft, schrijft zich in en betaalt de dagprijs aan de inschrijftafel.

Niet-abonnementhouders, bezoekers en dagkaartrijders moeten bij de aanmelding voor de wedstrijd  de dagprijs betalen.

De rijder ontvangt na zijn inschrijving en/of betaling een printbon met bevestiging van zijn inschrijving en in welke klasse(n).
De bon moet door de rijder gecontroleerd en bewaard worden.

Nieuwe rijders, die na de zomerstop minimaal de laatste 3 wedstrijden aaneengesloten  gereden hebben, hebben ook recht op een beker. Zie WRW voor de voorwaarden.
De 6 hoogste resultaten tellen voor het eindklassement.
Elke wedstrijd moet je je voor 9:45 uur inschrijven of aanmelden.

Regels

Er zal geen voorinschrijving zijn.
Inschrijven of aanmelden bij de wedstrijd kan alleen met een KNWU licentie.
Zowel een fysieke als een goed leesbare digitale versie van de licentie mag gebruikt worden bij de aanmelding.
Als je de licentie niet kan tonen kan je tegen betaling van €5,00 extra alsnog ingeschreven worden.
Voorwaarde is, dat je wel in het bestand van de wedstrijdcomputer moet staan.
Dit betekend, tijdig in bezit zijn van een licentie en een stuurbordnummer.

Zijnummerbord is verplicht

Klikpedalen of andere middelen om de schoen van de rijder aan de trapper te verbinden zoals b.v. magnetische pedalen zijn NIET toegestaan in alle klassen t/m 12 jaar (licentieleeftijd).

De rijd(st)er moet de printbon controleren en bewaren.
De bon is het enige bewijs, waarmee de rijder kan protesteren als hij het niet met de inschrijving eens is of meent verkeerd op de wedstrijdlijst te staan.

De wedstrijd

Elke wedstrijd bestaat uit 3 manches, kwalificatie finales en een A en een B finale.
Normaal rijden deelnemers in hun eigen licentie-leeftijdsklasse.
Rijders mogen 1 of meer klassen hoger rijden. Dit moet bij de inschrijving aangegeven worden en kan later niet herzien worden.
In de open klasse is alleen deelname in de eigen leeftijdsklasse mogelijk.
Wanneer er in een klasse minder dan 5 deelnemers zijn wordt deze gecombineerd met een hogere klasse.

Overzicht:

Aanmelden:
Bij elke wedstrijd met je licentie (verplicht).
Inschrijven:09:00-09:45
Vrije Training:09:00-09:30
Starthek training:09:30-10:15
Vrije Training:10:30 tot ophangen wedstrijdlijsten
Aanvang wedstrijd:15 minuten na ophangen lijsten
Einde wedstijd:15:00-16:00
Indeling: Eigen klasse: Wordt ingedeeld op licentieleeftijd (dit jaar - geboortejaar)

Klassenindeling
Klassenindeling Eigen klasse (leeftijd = kalenderjaar - geboortejaar)

Klasse Boys Girls
1 t/m 6 jaar * t/m 7 jaar *
2 7 jaar 8 jaar
3 8 jaar 9 jaar
4 9 jaar 10 jaar
5 10 jaar 11 jaar
6 11 jaar 12 jaar
7 12 jaar 13 jaar
8 13 jaar 14 jaar
9 14 jaar 15 / 16 jaar
10 15 / 16 jaar 17+ jaar
11 17+ jaar
12 Ladies klasse 14+ jaar **

*    De rijder(ster) moet op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

**  Er bestaat een Ladies klasse, dus meisjes en dames, die 14 jaar of ouder zijn,
      kunnen kiezen: ladies klasse groep 12 of in de gemengde groep 9 of 10 gaan rijden. 
      Dit geldt dus ook voor meisjes jonger dan 14 jaar, die in de lady klasse uit willen komen.

Klassenindeling cruiser klasse

Klasse Leeftijd
1 13 t/m 16 jaar
2 17 t/m 29 jaar
3 30 t/m 39 jaar
4 40+ jaar
5 13+ Women

Bij onvoldoende inschrijvingen in een van de Cruiserklassen 1 of 2 en 4 of 5, zullen deze klassen worden samengevoegd.
Bij samenvoeging zullen er geen uitsplitsingen voor de eindprijzen zijn.
De samengevoegde klassen dan zijn: Cruisers 29- en/of Cruisers 30+

Klassenindeling Open klasse

Klasse Leeftijd
1 t/m 7 jaar
2 8 en 9 jaar
3 10 en 11 jaar
4 12 en 13 jaar
5 14 en 15 jaar
6 16+ jaar


Het is voor alle klassen (met uitzondering van de open klasse) mogelijk een om 1 of meerdere klassen hoger te rijden ***) of bij de cruisers ouder dan 30 jaar een klasse zwaarder.

Volgorde Manches: Cruisers, Boys + Girls, Open klasse
Volgorde Finales:   Cruisers, Boys + Girls, Open klasse
Laatste wedstrijd:  Eerst eigen klasse en finales, daarna open klasse
De wedstrijdleiding kan op de wedstrijddag besluiten tot een andere dagindeling.

Deelname:   KNWU Licentiehouders afdeling West,
                   KNWU licentiehouders andere afdelingen, mits geen wedstrijd in die afdeling.
                   Rijders uit andere afdelingen tellen niet mee voor de einduitslag.

Deelnamekosten:
Abonnementen worden voor de eerste wedstrijd aangeschaft en gelden voor de hele serie.

Dagprijzen:
Eigen klasse  :                                       €    6,50
Cruiser klasse :                                      €    6,50
Open klasse t/m 15 jaar:                        €    4,50
Open Klasse 16+                                   €    6,50

Abonnementen voor de BMX WEST COMPETITIE 
Eigen klasse :                                       €   39,00
Cruiser klasse :                                     €   39,00
Open klasse 16-:                                   €   27,00
Open klasse 16+                                   €   39,00

Eigen en Open klasse 16-:                     €   66,00
Eigen en Open klasse 16+:                    €   78,00

Cruiser en Open klasse 16-:                   €   66,00
Cruiser en Open klasse 16+:                  €   78,00

Eigen en Cruiser klasse :                       €   78,00

Eigen / Cruiser en Open klasse 16-:       €   105,00

Eigen/Cruiser en Open Klasse 16+:        €   117,00

 

De bedragen voor de abonnementen gelden alleen als deze voor de eerste wedstrijd zijn betaald.
De aanvraag voor een abonnement op de eerste wedstrijddag en daarna wordt met € 3,-- verhoogd.

Bezoekers: vanaf 13 jaar € 2,00
Prijzen: Voor iedereen die minimaal 5 wedstrijden rijdt is er een eindprijs.
Open Klasse Dagprijzen voor de 1e drie plaatsen (bekers).
14/15 1e vier geldrijzen, 16+ 1e acht geldprijzen.
Dagprijsuitreiking open klasse: Direct na de finales.
Klassement: Van alle wedstrijden wordt het laagste resultaat afgetrokken.
Eind Prijsuitreiking: Direct na de laatste wedstrijd

Bij minder dan 8 deelnemers in de A-finale loopt puntentelling door in de B-finale.
d.w.z. dat nummer 1 in de B-finale 3 punten minder krijgt dan de laatste in de A-finale.Alle manches en finales leveren punten op.
Bij de Open klasse bij 8 of minder deelnemers in een klasse wordt een 4e manche gereden als finale.
De eindstand wordt bepaald door het bij elkaar tellen van de punten van de 4 manches.
Bij meer dan 8 deelnemers wordt de einduitslag bepaald door het in de finale behaalde resultaat
De geldprijzen van de open klasse worden bekostigd uit het inschrijfgeld van het aantal op de wedstrijd ingeschreven deelnemers.

Deelname rijders uit andere afdelingen.
Deelname aan een BWC wedstrijd is mogelijk voor rijders uit een andere afdeling, mits er in die afdeling geen afdelingswedstrijd wordt gehouden.
Rijders uit andere afdelingen zullen niet mee tellen voor de competitie en voor de eindprijzen. Zij worden uit de einduitslag verwijderd. Zij kunnen uitsluitend meedoen voor de dag uitslag.