Noord-Holland Cup

Kalender

Data 2023
za 27 meiNHC - 1: Uithoorn
za 02 sepNHC - 2: Schagen
za 30 sepNHC - 3: Heiloo
za 14 oktNHC - 4: Velsen-noord
za 04 novNHC - 5: Langedijk

1. Algemene informatie Noord-Holland Cup 2023

Aantal wedstrijden conform vastgesteld Noord-Holland Cup vergadering d.d. 6 maart 2023.
Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU basislidmaatschap met (start)licentie en bordnummer.
De wedstrijd wordt gehouden onder leiding van Simon van Es de voorzitter NHC.

De laatste versie van het WRF 2023 (Wedstrijd Reglement Fietscross) en de laatste aanpassing WRW 2023 (Wedstrijd Reglement West) zijn van toepassing.
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen.

Zie ook de website www.bmxwest.nl

De Noord-Holland Cup 2023 is een competitie van 5 wedstrijden.

4 Van de 5 wedstrijden tellen mee voor de eindstand en voor het verkrijgen van een eindprijs .

1.1. Organiserende verenigingen

De Noord-Holland Cup wedstrijden worden georganiseerd door bij de KNWU geregistreerde fietscross vereniging van de afdeling West.

1.2. Dagindeling/Richttijden

De tijdsindeling is een richttijd voor de organisatie.

Opbouw : 08:00 uur
Medewerkers aanwezig : 09:30 uur
Inschrijving : 10:00 uur tot 10:30 uur
Starthek training : 10:00 tot 11:00 uur
Aanvang wedstrijd : 11:15 uur eigen-klasse
Einde wedstrijd : ±14:00 uur
Aanvang wedstrijd : ±14:15 uur open-klasse (alleen laatste wedstrijd)
Einde wedstrijd : ±15:45 uur (alleen laatste wedstrijd)
Prijsuitreiking : ±16:00 uur (alleen laatste wedstrijd)

Bij de laatste wedstrijd rijden eerst de eigen en de cruiser klasse in het geheel, en daarna de open klasse.

1.3. Inschrijfgeld

Eigen klasse : € 6,50
Cruiser klasse : € 6,50
Open klasse : € 6,00 (alleen laatste wedstrijd)
Clubteams : gratis

1.4. Abonnement voor de 5 Noord-Holland Cup wedstrijden

Eigen klasse : € 20,00
Cruiser klasse : € 20,00
Eigen en Cruiser klasse : € 40,00

Bovenstaande bedragen gelden uitsluitend voor aanmeldingen en betalingen voor de eerste wedstrijd. De aanvraag voor een abonnement op de eerste wedstrijddag en daarna wordt met € 5,00 verhoogd.

Iedere rijd(st)er die een abonnement heeft, krijgt op de laatste wedstrijddag een eindprijs als hij/zij 3 wedstrijden heeft verreden.

De abonnementen zijn te koop door middel van voorverkoop via bmxwest.nl (Wedstrijden/inschrijvingen) en tot en met de 2e wedstrijd echter zonder teruggave van eerder betaalde inschrijfgelden aan de inschrijftafel.

Het inschrijfgeld voor de abonnementen moet vooraf betaald worden op bankrekeningnummer NL 31 ABNA 0617 7597 31 t.n.v. S. van Es te Schagen. Vermeld daarbij naam rijd(st)er en bordnummer a.u.b.
Losse inschrijvingen moeten per keer kontant bij de inschrijving voldaan worden.

2. Klassenindeling

2.1 Klassenindeling Eigen en Cruiser klasse

Klasse Boys/Girls Geboortejaar Boys Geboortejaar Girls
1 5/-6 jaar 2018 2017
2 6/7 jaar 2017 2016
3 7/8 jaar 2016 2015
4 8/9 jaar 2015 2014
5 9/10 jaar 2014 2013
6 10/11 jaar 2013 2012
7 11/12 jaar 2012 2011
8 12/13 jaar 2011 2010
9 13/14 jaar 2010 2009
10 14/15 jaar 2009 2008
11 15-16/16 jaar 2008-2007 2007
12 17+/17+ jaar 2006 en ouder 2006 en ouder
13 Cruisers 13+ 2010 en ouder 2010 en ouder

Het is voor alle klassen mogelijk om 1 of 2 klassen hoger te rijden.
Er mag nooit in een lagere leeftijd klasse gereden worden (uitgezonderd bijzondere ontheffingen (dispensatie) via de KNWU).
Bij de eerste wedstrijd worden van te voren de indelingslijsten opgehangen.
Rijders kunnen dan nog beslissen of ze een leeftijdsgroep hoger willen rijden.
LET OP: Een rijder, die al hoger is ingedeeld (dit heeft de rijder zelf aangemeld) kan niet meer terug.

2.2 Klassenindeling Open klasse

Klasse Leeftijd
1 t/m 7 jaar
2 8 en 9 jaar
3 10 en 11 jaar
4 12 en 13 jaar
5 14 en 15 jaar
6 16 jaar en ouder

2.3 Indeling Open klasse

De open klasse wordt gereden op dagleeftijd! Indien er in de open klasse een groep van 8 of minder deelnemers zijn, dan wordt er in deze groep de finale gereden als de 4e manche, maar wel met de puntenverdeling van een finale