Noord-Holland Cup

1. Algemene informatie Noord-Holland Cup 2020

Aantal wedstrijden conform vastgesteld Noord-Holland Cup vergadering d.d. 10 februari 2020.
Een deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige KNWU basislidmaatschap met startnummer of licentie.
De wedstrijd wordt gehouden onder leiding van Simon van Es de voorzitter NHC.

De laatste versie van het WRF 2020 (Wedstrijd Reglement Fietscross) en de laatste aanpassing WRW 2020 (Wedstrijd Reglement West) zijn van toepassing.
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze reglementen.

Zie ook de website www.bmxwest.nl

De Noord-Holland Cup 2020 is een competitie van 7 wedstrijden.

6 Van de 7 wedstrijden tellen mee voor de eindstand en voor het verkrijgen van een eindprijs .

1.1. Organiserende verenigingen

De Noord-Holland Cup wedstrijden worden georganiseerd door bij de KNWU geregistreerde fietscross vereniging van de afdeling West.

1.2. Dagindeling/Richttijden

De tijdsindeling is een richttijd voor de organisatie.

Opbouw : 08:00 uur
Medewerkers aanwezig : 09:30 uur
Inschrijving : 10:00 uur tot 10:30 uur
Starthek training : 10:00 tot 11:00 uur
Aanvang wedstrijd : 11:15 uur eigen-klasse
Einde wedstrijd : ±14:00 uur
Aanvang wedstrijd : ±14:15 uur open-klasse (alleen laatste wedstrijd)
Einde wedstrijd : ±15:45 uur (alleen laatste wedstrijd)
Prijsuitreiking : ±16:00 uur (alleen laatste wedstrijd)

Bij de laatste wedstrijd rijden eerst de eigen en de cruiser klasse in het geheel, en daarna de open klasse.

1.3. Inschrijfgeld

Eigen klasse : € 5,00
Cruiser klasse : € 5,00
Open klasse : € 5,00 (alleen laatste wedstrijd)
Clubteams : gratis

1.4. Abonnement voor de 7 Noord-Holland Cup wedstrijden

Eigen klasse : € 25,00
Cruiser klasse : € 25,00
Eigen en Cruiser klasse : € 45,00

Bovenstaande bedragen gelden uitsluitend voor aanmeldingen en betalingen voor de eerste wedstrijd. De aanvraag voor een abonnement op de eerste wedstrijddag en daarna wordt met € 5,00 verhoogd.

Iedere rijd(st)er die een abonnement heeft, krijgt op de laatste wedstrijddag een eindprijs als hij/zij 4 wedstrijden heeft verreden.

De abonnementen zijn te koop door middel van voorverkoop via http://www.bmxwest.nl (Wedstrijden/inschrijvingen) en tot en met de 2e wedstrijd echter zonder teruggave van eerder betaalde inschrijfgelden aan de inschrijftafel.

Het inschrijfgeld voor de abonnementen moet vooraf betaald worden op bankrekeningnummer NL 31 ABNA 0617 7597 31 t.n.v. S. van Es te Schagen. Vermeld daarbij naam rijd(st)er en bordnummer a.u.b.
Losse inschrijvingen moeten per keer kontant bij de inschrijving voldaan worden.

2. Klassenindeling

2.1 Klassenindeling Eigen en Cruiser klasse

Klasse Boys/Girls Geboortejaar Boys Geboortejaar Girls
1 5/-6 jaar 2015 2014
2 6/7 jaar 2014 2013
3 7/8 jaar 2013 2012
4 8/9 jaar 2012 2011
5 9/10 jaar 2011 2010
6 10/11 jaar 2010 2009
7 11/12 jaar 2009 2008
8 12/13 jaar 2008 2007
9 13/14 jaar 2007 2006
10 14/15 jaar 2006 2005
11 15-16/16 jaar 2005-2004 2004
12 17+/17+ jaar 2003 en ouder 2003 en ouder
13 Cruisers 13+ 2007 en ouder 2007 en ouder

Het is voor alle klassen mogelijk om 1 of 2 klassen hoger te rijden.
Er mag nooit in een lagere leeftijd klasse gereden worden (uitgezonderd bijzondere ontheffingen (dispensatie) via de KNWU).
Bij de eerste wedstrijd worden van te voren de indelingslijsten opgehangen.
Rijders kunnen dan nog beslissen of ze een leeftijdsgroep hoger willen rijden.
LET OP: Een rijder, die al hoger is ingedeeld (dit heeft de rijder zelf aangemeld) kan niet meer terug.

2.2 Klassenindeling Open klasse

Klasse Leeftijd
1 t/m 7 jaar
2 8 en 9 jaar
3 10 en 11 jaar
4 12 en 13 jaar
5 14 en 15 jaar
6 16 jaar en ouder

2.3 Indeling Open klasse

De open klasse wordt gereden op dagleeftijd! Indien er in de open klasse een groep van 8 of minder deelnemers zijn, dan wordt er in deze groep de finale gereden als de 4e manche, maar wel met de puntenverdeling van een finale

3. Inschrijving en Jury

3.1. Individuele inschrijving

Op de wedstrijddag vindt van 10:00 uur tot uiterlijk 10:30 uur de inschrijving plaats. De inschrijving vindt plaats aan de hand van de barcode die op de licentie staat. Het niet kunnen tonen van een licentie, betekent niet kunnen inschrijven. Rijd(st)ers moeten bij de inschrijving melden aan welke klasse zij willen meedoen. Eigen, cruiser en/of open klasse (alleen bij de laatste wedstrijd).

3.2. Inschrijving abonnementhouders

Abonnementhouders schrijven zich in bij de wedstrijd zoals aangegeven in artikel 3.1. Abonnementhouders geven aan in welke klasse ze willen rijden (als men meerdere abonnementen heeft): eigen, cruiser en/of open klasse. Als bewijs van inschrijving geldt de printbon die zij ontvangen. Als een abonnementhouder op de wedstrijddag aan een klasse wil deelnemen waarvoor hij geen abonnement heeft, zal de betaling geschieden volgens artikel 3.4.

3.3. Inschrijving zonder licentie/basislidmaatschap

Indien een deelnemer/deelneemster van wie de licentie/basislidmaatschap aanvraag 2019 nog in behandeling is bij de KNWU, dient zelf een afdruk van de status van afhandeling te overleggen.
Een vereniging kan een goedkeuring tot uitgifte van een licentie/basislidmaatschapskaart vasthouden als de licentiehouder/basislid niet aan zijn financiële verplichting aan de vereniging heeft voldaan. In dat geval ontvangt de basislid/licentiehouder geen basislidmaatschapskaart of licentie en kan niet meedoen aan de NOORD-HOLLAND CUP wedstrijd van die dag.

Een deelnemer/deelneemster die in het bezit is van een reeds uitgegeven licentie of basislidmaatschapskaart en deze niet op de dag van de wedstrijd kan tonen, zal een boete worden opgelegd van € 3,00.

3.4 Betaling en inschrijfgeld

Betaling van de inschrijving vindt plaats bij de inschrijftafel. Na afhandeling van bovenstaande punt 3.1. De computer geeft het te betalen bedrag aan.

3.4.1 Printbon

De rijd(st)er ontvangt na betaling een printbon met bevestiging van zijn inschrijving en in welke klasse(n).

De rijd(st)er moet de printbon controleren en bewaren.

De bon is het enige bewijs, waarmee de rijder kan protesteren als hij het niet met de inschrijving eens is of meent verkeerd op de wedstrijdlijst te staan.

3.5 Teaminschrijving

Alleen op de 1e wedstrijddag; indien er minimaal 10 rijders van de desbetreffende vereniging hebben ingeschreven. (De beste 5 rijders per wedstrijd van elke vereniging zijn tellend voor de eindstand.)

Laatst bijgewerkt: 02-10-2021
Email
RSS nieuws
 
Webdesign © Bsoft 2016
Vandaag hits.
Totaal hits.