Congresstukken voor 27 juni 2023 aangevuld per 26 mei

link: Document

Per 27 juni 2023 worden de afdelingen en districten opgeheven. Per 27 juni zal een ledenraad geïnstalleerd worden.

Voor de besluitvorming zie de stukken op de KNWU site.