Beleving laatste Algemene Afdelingsvergadering West op 12 juni 2023

Bij de aanvang van deze laatste vergadering zijn wij als bestuur buitengewoon aangenaam verrast door de verenigingen van Afdeling West.

Wij kregen als dank een prachtige oorkonde, een mooi bloemenboeket en er werd op een heerlijke taart getrakteerd.

Als bestuur bedanken wij de verenigingen deze buitengewone geste.

Mede bedanken wij de verenigingen voor hun jarenlange vertrouwen in ons en hun goede samenwerking.

Samen hebben wij een gedegen ondergrond gecreëerd voor een goede afdelingscompetitie en een gezonde groei van onze mooie BMX sport.
Zonder deze wederzijdse medewerking was dit nooit tot stand gekomen.

Ook bedanken wij onze wedstrijdofficials, want zonder deze vrijwilligers kunnen er geen wedstrijden georganiseerd worden.

Mede ook dank aan de afdeling automatiseringsvrijwilligers.
Zij hebben alle ondersteuning en apparatuur geleverd voor onze wedstrijden.

Tijdens deze laatste vergadering is er een plan voor voortzetting van de wedstrijden gepresenteerd en door de aanwezige verenigingen unaniem aangenomen.
Er zal nog veel moeten worden uitgewerkt, echter de fundering ligt er.

Als aftredend afdelingsbestuur wensen wij de uitvoerders van dit plan alle wijsheid en geluk toe.

In het bijzonder bedanken wij ook de Fa. Schijf, Teun Stam, voor het beschikbaar stellen van zijn bedrijfskantine voor onze vergaderingen.
Wij hebben er ons altijd welkom gevoeld, waarbij de kantine is omgedoopt in "Teuns Stamcafé".

Tenslotte bedanken wij een ieder, die ons in de afgelopen jaren gesteund heeft.