BELANGRIJKE veranderingen voor de BMX 2023 binnen de nieuwe KNWU structuur (vervolg)

Ter aanvulling van het bericht van 4 juni 2022 hebben wij de nodige documenten op de site geplaatst. 

Zie onder:    Informatie – Documenten – Beleidsdocumenten.

Het betreft de ingezonden stukken van afdeling West naar het KNWU congressen van de afgelopen 2 jaar.

Deze stukken zijn allen tot stand gekomen met behulp van de verenigingen van West.

Tot heden hebben wij weinig tot geen antwoorden ontvangen op onze vragen en zorgen, die wij in deze documenten hebben aangegeven.

Mede naar aanleiding van een recente reglementswijziging en de reacties hierop van de verenigingen en rijders met vragen hoe de organisatie en de wedstrijden er in 2023 gaan uitzien, hebben wij deze documenten geplaatst.
Ook, omdat de KNWU ze niet als bijlage wil publiceren bij de congresnotulen.

6 september 2022
Inmiddels zijn de stukken van het laatste congres op de KNWU site gezet, zie link onderaan

Lees vooral in de Presentatie het gedeelte over de KNWU structuur.

Als afdeling willen wij transparant zijn naar iedereen en niet uitsluitend naar een sellect congresgezelschap.

In deze documenten hebben wij onze zorgen geuit over de effecten van de voorgestelde nieuwe KNWU structuur en in in het bijzonder voor de BMX.

Zoals eerder gemeld, zullen de afdelingen verdwijnen en het land worden opgedeeld in 4 regio’s.
Er zullen dan ook geen afdelingsbesturen meer zijn.
Regio besturen zijn ook niet opgenomen in dit plan.

Hoe dit alles organisatorisch in 2023 gaat verlopen is ons niet bekend.
Wij maken ons dan ook grote zorgen over de toekomst van onze mooie BMX.

In het Excel overzicht staat de huidige verdeling van verenigingen en licenties en op het 2de tabblad een overzicht van de nieuwe verdeling, gebazeerd op de huidige opdeling in 4 regio's.

-->link