BWC organisatie en datums 2023 (UPDATE 2 per 14 februari 2023)

7 BWC datums zijn aan kalender toegevoegd.

Er worden 7 BWC wedstrijden georganiseerd.
6 beste resultaten tellen voor de einduitslag.
Minimaal 5 BWC's gereden om in de einduitslag te komen.

Dit jaar is er weer de mogelijkheid om een abonnement te nemen.
Het streven is om dit per 1 maart beschikbaar te stellen.
Hierover komt tijdig nog een publicatie op deze site.

Zorg, dat je tijdig een licentie hebt, inclusief een stuurbordnummer.
Zonder deze gegevens kan er geen abonnement worden aangevraagd.

Dit jaar 2023 zullen de BWC wedstrijden nog door het huidige afdelingsbestuur worden georganiseerd.
Dit ondanks de structuurverandering per eind juni a.s.

Alle in de kalender gepubliceerde datums zijn tijdens de afdelingsvergadering van 13 februari vastgesteld.

De Nederlandse 3 Nations CUp wordt gehouden in Assen op 28 en 29 oktober.
Hierdoor komt er verder geen verschuivingen in de BWC datums.

Wij wensen alle rijders(sters) van West een goed BWC seizoen toe.