Laatste Algemene Afdelingsvergadering West op 12 juni 2023

I.v.m. het opheffen van de afdelingen per 27 juni, zal er een laatste Algemene Afdelingsvergadering(AAV) gehouden worden op 12 juni a.s..
Alle clubbesturen zijn uitgenodigd.
Indien er vragen zijn, geef die dan door aan juliie clubbestuur.

De BWC zal nog door het huidige bestuur worden afgehandeld.
Plannen voor wedstrijden in 2024 worden besproken tijdens deze AAV.
De inzet is de continuiteit van het huidige wedstrijdaanbod veilig te stellen.

Tenslotte wensen wij onze opvolgers veel succes in de komende jaren toe bij het organiseren van wedstrijden.,